Predicting Teamfight Tactics Results with Machine Learning Techniques

  • Andrei Casian
  • Martin Zannato

Examensarbete: Kandidatexamen

Tilldelningsdatum2020-sep.-03
OriginalspråkEngelska
HandledareKamilla Klonowska (Handledare) & Dawit Mengistu (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Datasystemutvecklingsprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Datavetenskap (10201)

Citera det här

'