Prinsessor tacklar alltid hårdast
: hur förmedlar två utvalda barnböcker genus till barn i förskolan?

 • Emma Stjernkvist
 • Malin Thuresson

  Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

  Abstract

  Syftet med vårt examensarbete var att undersöka hur två utvalda barnböcker framställer genus och vad som då förmedlas till barn i förskolan, samt hur barnen reagerar på böckernas sätt att framställa genus.

  För att fördjupa oss och belysa böckernas sätt att förmedla genus valde vi att börja med en noggrann bokanalys av de utvalda barnböckerna. Därefter genomfördes en intervju med slumpmässigt utvalda barn som deltagare. Vi valde sedan att läsa böckerna för barnen. Dokumentationen, videofilmning, gjorde det möjligt för oss att analysera barnens spontana reaktioner under intervjun och läsningen.

  Vi såg att barnens tidigare erfarenheter speglade deras uppfattning kring vad som anses vara flicksaker respektive pojksaker. Barnens uttryck i intervjun kring materiella saker uppfattade vi könsstereotypiskt. Däremot var barnen öppna för nya synvinklar under läsningen av böckerna. Barnen konstaterade i diskussionen att alla kan leka med allt och de ifrågasatte inte när böckerna överskred könstypiska normer.

  Tilldelningsdatum2012-mars-20
  OriginalspråkSvenska
  HandledareChristoffer Dahl (Handledare)

  Utbildningsprogram

  • Lärarprogrammet

  Kurser och ämnen

  • Barn- och ungdomslitteratur

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Språk och litteratur (602)
  • Genusstudier (50902)

  Nyckelord

  • genus
  • barnbok
  • könsroller

  Citera det här

  '