Privata småsparares påverkan på Aktieprisvolatilitet
: En empirisk studie av smallcap-bolag

 • Viktor Beres
 • Viktor Kajliden

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Inom den utförda studien har både finansiell data och information kring ägarstruktur gällande företag på svenska OMX Stockholm Small-Cap listan använts för att undersöka ifall andelen privata småsparare har en signifikant påverkan på volatiliteten. Volatilitet har en väsentlig roll när det kommer till aktiehandel och tidigare teorier pekar på att det finns ett flertal variabler som ligger bakom volatiliteten, småägare är en av dessa variabler. Utifrån regressionsanalysen kan andelen privata småsparare påvisas ha en signifikant påverkan på volatiliteten. Det framkom även utifrån resultaten att bolagens resultat dividerat med deras totala tillgångar var ett mått som påverkade volatiliteten. Flera variabler som enligt tidigare teori bör ha verkan på volatiliteten kunde inte påvisas att överensstämma med den här uppsatsens forskning som till exempel institutionella ägares påverkan.

Tilldelningsdatum2019-nov.-19
OriginalspråkSvenska
HandledareHåkan Jankensgård (Handledare) & Håkan Jankensgård (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Ekonomprogrammet

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Ekonomi och näringsliv (502)

Nyckelord

 • volatilitet
 • småsparare
 • aktier
 • institutionella ägare
 • utländska ägare
 • privata ägare
 • noise-trading

Citera det här

'