Problemlösning ur ett lärarperspektiv.
: Svårigheter i undervisningen vid problemlösning.

 • Linnea Persson
 • Ekström Mikael

  Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

  Abstract

  Med denna studie vill vi undersöka vilka svårigheter lärare kan stöta på och vilka metoder och arbetssätt läraren arbetar med vid problemlösning. Vi har funnit att det är viktigt att lärarens mål med lektionen är tydliga och att de uppgifter som tas upp i undervisningen är kopplade till dessa mål. Elever använder olika problemlösningsstrategier som lärare bör känna till för att underlätta sin undervisning. Forskningslitteraturen på området visar på hur viktigt det är att elever lär sig flera olika problemlösningsstrategier för att bli en god problemlösare och för att få djupare förståelse för matematiken. Lärarens kontakt med elever är mycket viktig.

  Det är vid diskussioner av problemlösningsuppgifter som läraren ser om elever har förstått matematiken och läraren får reda på vilken nästa uppgift ska bli. Ett klassrumsklimat där elever vågar ställa frågor, redogöra för sina lösningar och misstag accepteras är en grund för att diskussioner ska bli givande.

  Tilldelningsdatum2017-feb.-20
  OriginalspråkSvenska
  HandledareThomas Dahl (Handledare) & Örjan Hansson (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Lärarprogrammet

  Högskolepoäng

  • 30 hp

  Nationell ämneskategori

  • Matematik (101)

  Nyckelord

  • problemlösning
  • matematik
  • lärare
  • strategier
  • förståelse
  • diskussioner

  Citera det här

  '