Produktionsarbetares upplevelser av delaktighet, feedback, arbetsmiljö och lärande och hur det påverkar deras hälsa

 • Martina Gawell
 • Eleonora Larsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Vi har gjort en kvantitativ studie som avser att kartlägga produktionsarbetares upplevelser av faktorer kan påverka hälsan. Dessa faktorer har vi delat in i fyra rubriker som genomsyrar hela uppsatsen, de är Delaktighet, Feedback, Arbetsmiljö och Lärandet. Data samlades in genom att enkäter som lämnades ut till 97 produktionsarbetare på två olika företag. I resultatet belyses personalens åsikter och upplevelser om feedback, delaktighet, arbetsmiljö och lärande och hur det påverkar dem i arbetet. Slutsatser som kan dras är att respondenterna i vår undersökning mår bra men de skulle få ännu bättre hälsa om de kände mer delaktighet och om de skulle få feedback när de gjort bra ifrån sig. När det gäller lärande ansågs många att de behöver mer kunskap för att klara av sina arbetsuppgifter.

  Genom mycket forskning om hälsa på arbetsplatsen är det fastslaget att om människorna mår bra mår organisationen bra och då skapas det förutsättningar för effektivitet, lärande och lönsamhet. Arbetsplatsen är en bra arena att bedriva hälsofrämjande arbete (Johnsson, Lugn & Rexed 2003).

  Tilldelningsdatum2007-jan-01
  OriginalspråkSvenska

  Kurser och ämnen

  • Pedagogik

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '