Produktutveckling och outsourcing – en studie bland skånska livsmedelsföretag

 • Olof Ståhl
 • Veeraphan Thamhaksa

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Livsmedelsindustrin utgör en viktig del av svensk industri och är den fjärde största branschen i Sverige mätt i omsättning. Syftet var att kartlägga hur stora och medelstora svenska producerande livsmedelsföretag i Skåne arbetar med produktutveckling samt hur de arbetar med och vilken inställning de har till outsourcing. Undersökningens resultat grundas på halvstrukturerade kvalitativa intervjuer på intervjupersonernas företag vid nio livsmedelsproducerande företag i Skåne. I resultatdelen visas en kartläggning över hur företagen i stora drag arbetar med produktutveckling från idé till färdig produkt, samt hur företagen arbetar med uppföljning av existerande produkter. Resultatdelens kärna ligger vid outsourcing av produktutveckling och företagens inställning till detta, samt vilka delar och i vilken utsträckning företagen arbetar med outsourcing i dagsläget. Resultatet visar en övervägande positiv inställning till outsourcing. Beroende på var när och hur är externa tjänster mer eller mindre intressant för företagen att köpa in. Slutsatsen är att de stora och medelstora företagen är positivt inställda till outsourcing och ser ljust på framtiden när det gäller produktutveckling.

  Tilldelningsdatum2007-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '