Projektet ”Levande historia – Förintelsen” och grundskoleundervisningen

 • Johan Jönsson
 • Niklas Nordén

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Bakgrunden till vår studie grundar sig i en regeringsledd undersökning kring skolelevers tänkande kring Förintelsen. Den undersökningen visade att allt färre elever är säkra på att Förintelsen ägt rum än vad som hade visat sig vid en tidigare undersökning. Resultatet ledde till startandet av projektet Levande Historia – Förintelsen. Vårt arbete består av en teoretisk och en empirisk del. I den teoretiska delen redovisas anledningen till projektets startande, syfte, mål och läromedel för skolan. I samma del har även forskares teorier och styrdokument undersökts om de är förenliga med projektets mål och syfte. Den empiriska delen har gjorts genom en enkätundersökning med elever i grundskolan och intervjuer med historielärare, även de från grundskolan. Detta för att undersöka i vilken utsträckning projektet har påverkat grundskoleundervisningen. Även lämpligheten i projektets utgivna läromedel har undersökts.

  Tilldelningsdatum2005-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '