Proteintillskott eller inte?
: en studie om intag av protein och inställningen till proteintillskott hos styrketränande män

 • Simon Johansson
 • Marcus Dickson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Inledning: Den svenska träningstrenden fortsätter enligt stadiums årliga undersökning om svenskarnas träningsvanor. Enligt Livsmedelsverket är kosttillskott ett komplement som ska konsumeras utöver den vanliga kosten, och motiveringen till att idrottare använder kosttillskott är exempelvis för att skydda hälsa och prestation. Proteintillskott konsumeras för att öka proteinsyntesen och påverkar muskelfunktioner och träning positivt. Studier har tidigare undersökt atleters inställning till kosttillskott, men få studier har undersökt inställningen till proteintillskott hos människor som har styrketräning som ett fritidsintresse.  

     

  Syfte: Studien avser att undersöka inställningen till användandet av kosttillskott i form av protein (proteinpulver, bars). Studien ska också undersöka proteinintaget hos användare och icke-användare av proteintillskott.

   

  Material och metod: Studien utgjordes av en webbaserad enkät och en kostregistrering. Inklusionskriterierna för att delta i studien var att träna minst tre gånger i veckan, vara man och minst 18 år gammal. Rekryteringen genomfördes via en Facebook grupp som riktar sig mot dom som har ett intresse för träning och hälsa. 

   

  Resultat: Totalt deltog tio personer i kostregistreringen. Det förekom underrapportering av energiintaget i samtliga kostregistreringar, vilket påverkar resultatets trovärdighet. Det fanns en viss skillnad i proteinintaget mellan användare och icke-användare av proteintillskott, och icke-användare av proteintillskott konsumerade mer animalieprodukter än användare. Det var 26 personer som besvarade enkäten, och var mellan 18–50 år gamla och tränade minst tre gånger i veckan på gym. Svarsfrekvensen på frågorna varierade eftersom det var öppna frågor. Anledningen för att använda proteintillskott är att få i sig extra protein, och anledningen för att inte använda proteintillskott är för att de får i sig tillräckligt med protein från den vardagliga kosten.

   

  Slutsats: Trots osäkerheten i rapporterade data av energiintaget visar kostregistreringarna att användare av proteintillskott till stor del förlitar sig på att proteintillskott täcker proteinbehovet, och konsumtions skillnaden av olika typer av livsmedelsgrupper var framförallt animalieprodukter. Anledningen till att avstå från proteintillskott är huvudsakligen på grund av kostnaden och dess effekt.

   

   

  Tilldelningsdatum2020-sep.-18
  OriginalspråkSvenska
  HandledareElisabet Rothenberg (Handledare), Karin Wendin (Examinator) & Arwa Mustafa (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Gastronomiprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Näringslära (30304)

  Nyckelord

  • träning
  • kostregistrering
  • kosttillskott
  • protein
  • inställning

  Citera det här

  '