"Provet berör ju betyget, och sen göra bra ifrån sig"
: - en studie av hur elever i årskurs fem uppfattar bedömning

 • Jonas Malmqvist
 • Linnea Rohlin

  Examensarbete: Yrkesexamen, grundnivå

  Abstract

  "provet berör ju betyget, och sen göra bra ifrån sig" - en studie av hur elever i årskurs 5 uppfattar bedömning är en undersökning om hur elever erfar bedömning  i klassrummet. Studiens syfte är att ta reda på elevers uppfattningar och upplevelser kring bedömning och i vilka situationer de ser sig bli bedömda.

  Vår problemformulering är

  * Hur erfar elever bedömning i klassrummet?

  Vår problemprecisering är

  * När i klassrummet uppfattar elever att de blir bedömda?

  * Hur upplever elever att bli bedömda?

  Undersökningen genomfördes med hjälp av en fokusgruppsintervju. Resultatet visar på skilda uppfattningar kring hur elever erfar bedömning. Studien har en fenomenografiskt inspirerad ansats. Intervjun visade att elever uppfattar prov, test, redovisning, tala högt i klassrummet och utvecklingssamtal som bedömningsformer med olika användningssyften.

   

   

  Tilldelningsdatum2011-jan.-20
  OriginalspråkSvenska
  HandledareLars-Erik Nilsson (Handledare) & Torgny Ottosson (Examinator)

  Högskolepoäng

  • 22,5 hp

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

  Nyckelord

  • bedömning
  • betyg
  • cue-seekers
  • omdömen
  • prov
  • offentlig bedömning

  Citera det här

  '