Psykisk hälsa bland Fängelseintagna

 • Anita Dzeko
 • Ajla Alic

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Denna uppsats redogör för en undersökning av manliga interner på tre svenska anstalter i södra Sverige. 55 enkäter besvarades av interner med längre än ett års strafftider på sluten anstalt. Ålder och vistelsens längd på anstalt i relation till psykisk hälsa bland fängelseintagna undersöktes. Inga signifikanta resultat fastslogs, sannolikt mycket beroende på mätinstrumentets inte anpassades efter den aktuella populationen. Vidare jämfördes fängelsepopulationens psykiska hälsa med en normalpopulation utanför anstalt. Resultaten visade att gruppen interner mår och fungerar signifikant sämre än deltagarna i normalpopulationen. Även internera sinsemellan har jämförts. Vår slutsats är att skillnaden mellan internernas och normalpopulation psykologiska fungerande är betydligt större än de skillnader som finns inom gruppen av interner. Den kvalitativa delen i frågeformuläret bekräftade symptom som sömnbesvär, depressioner och självdestruktivitet, alla tecken på psykisk ohälsa.

  Tilldelningsdatum2007-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Kurser och ämnen

  • Psykologi

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '