"Räkna med oss"
: studie om undervisningsstrategier och lärares förutsättningar att skapa undervisning av hög kvalité för högpresterande elever i matematik

 • Malin Granberg

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Tidigare forskning pekar på att höga prestationer inte är konstanta. Elevernas motivation och prestationer är något man måste träna upp och underhålla i sin undervisning. Det är framförallt tre olika undervisningsstrategier forskare lyfter som anses främja ett fortsatt lärande hos högpresterande elever i matematik; acceleration, berikning och differentiering. Det framgår dock att undervisningsstrategierna kan bli kontraproduktiva om läraren inte genomför de på ett korrekt sätt, därför är det viktigt att läraren trivs och tycker strategierna fungerar praktiskt både för sig själv och eleverna. I min studie ville jag med hjälp av en webbenkät undersöka vilka strategier grundlärare i årskurserna 1-6 väljer att använda för att främja ett fortsatt lärande när de undervisar högpresterande elever i matematik. Jag ville även undersöka om lärarna upplevde några större utmaningar med att undervisa dessa elever för att synliggöra olika faktorer som kan påverka lärares förutsättningar att undervisa högpresterande elever i matematik av hög kvalité. Resultatet av min studie visar att de metoderna lärarna väljer att använda går under de tre undervisningsstrategierna som forskningen anser främja ett fortsatt lärande. Många av metoderna stödjer även Jungerts (2014) teorier om de tre grundläggande behoven (kompetens- , samhörighets- och autonomibehovet) som måste tillfredsställas för att främja motivation och höga prestationer. I studien framkom det dock flera faktorer som kan påverka förutsättningarna att skapa undervisning av hög kvalité. Bland annat tidsbrist, otillräckliga kunskaper, avsaknad av material, verktyg och resurser.

Tilldelningsdatum2021-feb.-08
OriginalspråkSvenska
HandledareÖrjan Hansson (Handledare) & Jenny Green (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Grundlärarutbildning: förskoleklass och årskurs 1-3

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Utbildningsvetenskap (503)

Nyckelord

 • matematik
 • undervisningsstrategier
 • högpresterande elever
 • motivation
 • kompetensbehovet
 • samhörighetsbehovet
 • autonomibehovet

Citera det här

'