Rättssäkerhet inom skatteprocessen

 • Anna Hellsten
 • Helena Henningsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Rättssäkerhet är i dagens samhälle ett hett debatterat ämne. Det har bland annat pågått en debatt i Dagens industri där deltagarna har kommenterat Skatteverket, domstolar och rättssäkerheten. Medborgarens rättssäkerhet har beskrivits som hotad och osäker på grund av brister i processen. Det är svårt att definiera begreppet rättssäkerhet eftersom det inte finns någon given förklaring. Rättssäkerheten utgår från medborgarens förmåga att förutse konsekvenserna av sitt handlande då myndighetens agerande regleras enligt gällande lag och ska skydda medborgaren mot eventuellt maktmissbruk som kan finnas i en rättsstat.

  Syftet med uppsatsen är att studera och analysera rättssäkerheten inom skatteprocessen genom rättsdogmatisk metod. Metoden ger utrymme att experimentera med verkliga och tänkta situationer och har som huvudsyfte att tyda gällande rätt. Uppsatsen sammanställer väsentlig lagtext, förarbeten samt praxis och kompletterar den rättsdogmatiska metoden med information från artiklar, avhandlingar och Skatteverkets handledningsböcker.

  Genom att behandla områden som rättssäkerheten i en rättsstat, taxeringsförfarandet samt rättssäkerhetsaspekter på taxeringsförfarandet resulterar uppsatsen i en mängd olika rättssäkerhetsaspekter som är väsentliga för en medborgare i en skatteprocess. Dessa gäller bland annat maktfördelningen, revisionsverksamheten, handläggningstiden och förfarandet samt vilken ersättning och rättshjälp som finns att få i en pågående skatteprocess.

  Tilldelningsdatum2010-jun-30
  OriginalspråkSvenska
  HandledareBengt Åkesson (Handledare) & Johann Mulder (Examinator)

  Kurser och ämnen

  • Handelsrätt/skatterätt

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

  Nyckelord

  • rättssäkerhet
  • maktutövning
  • taxeringsförfarandet
  • effektivitet

  Citera det här

  '