Rör sig barn på lika villkor? – en observationsstudie om elevers motoriska kontroll efter årskurs 5

 • Jörgen Rosander
 • Fredrik Heina

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Elevers motoriska kontroll är en viktig del i inlärningen och kan främja den i andra ämnen. I media idag kan man följa debatten om hur viktigt det är att eleverna i skolan når målen i svenska och matematik. I denna studie undersöks ifall elever uppnått målet i kursplanen för årskurs 5 som gäller motorisk kontroll. Målet säger att ”eleven skall behärska olika motoriska grundformer och utföra rörelser med balans och kroppskontroll samt kunna utföra enkla danser och rörelser till musik” (Grundskolans kursplan för idrott och hälsa, s. 2). Studiens syfte är att se ifall eleverna uppnår detta mål. Undersökningen har gjorts genom att använda MUGI’s observationsschema där elevernas motoriska kontroll undersökts. I observationsschemat finns givna rörelsemönster för eleverna att följa, undersökningen gjordes genom strukturerade observationer. 78 elever har ingått i studien, 6 av dessa elever når inte kursplanens mål i idrott och hälsa för motorisk kontroll. I studien tas det upp vad som kan ha påverkat att det blivit att alla elever inte nått målsättningen och tänkbara åtgärder.

  Tilldelningsdatum2006-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '