Rörelsematematik - en jämförelse mellan traditionell undervisning och rörelseundervisning

 • Olinda Frick
 • Carina Linné

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med denna uppsats är att ta reda på om rörelse har någon positiv påverkan på elevers inlärningsförmåga i matematik. För att ta reda på detta har vi genomfört en undersökning med 31 elever i en förskoleklass och grundskolans årskurs ett. Eleverna fick prova på mate-matik både på traditionellt sätt och genom rörelseinslag.

  Vi har även besökt en skola där en av lärarna arbetar aktivt och med stor framgång med rörelsematematik.

  Tilldelningsdatum2008-sep.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '