Rast
: elevers och pedagogers syn på rasten ur ett specialpedagogiskt perspektiv

 • Johanna Nilsson
 • Bengt Högman

  Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

  Tilldelningsdatum2009-aug.-25
  OriginalspråkSvenska
  HandledareLisbeth Ohlsson (Handledare) & Christer Ohlin (Examinator)

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nyckelord

  • raster
  • leken
  • relationer
  • socialt samspel
  • specialpedagogisk

  Citera det här

  '