Readers’ Perception of Online Reviews
: An Investigation of How Readers Perceive an Online Review Valuable

  • Isabelle Jonsson
  • Albin Jönsson

Examensarbete: Kandidatexamen

Tilldelningsdatum2024-juni
OriginalspråkEngelska
HandledareAxel Welinder (Handledare), Oskar Christensson (Bedömande lärare) & Heléne Tjärnemo (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

Kurser och ämnen

  • Internationellt företagande och marknadsföring

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

Citera det här

'