Reality vs Digital image - A virtual makeover
: A study on how customers experience AR in the makeup & beauty industry

  • Arina Kieltyka Khdir
  • Kristian Sadokierski

Examensarbete: Kandidatexamen

Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkEngelska
HandledareOskar Christensson (Handledare), Lisa Källström (Bedömande lärare) & Heléne Tjärnemo (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

Kurser och ämnen

  • Internationellt företagande och marknadsföring

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

Citera det här

'