Reducing meat consumption
: a mixed methods study investigating attitudes of young adult omnivores

 • Dimah Albenny

  Examensarbete: Masterexamen

  Abstract

  Bakgrund

  Kött är ett av de mest näringsrika och mest konsumerade livsmedlena. Med anledning av attman funnit negativa effekter av en hög konsumtion av kött har man vetenskapligt alltmer börjatintressera sig för konsumentens vilja att ändra sin köttkonsumtion.I Sverige uppmanade Livsmedelsverket Sveriges befolkning att konsumera mindre rött kött ochbearbetade köttprodukter. Bakgrunden till detta var att 72 % av männen och 42 % av kvinnornai Sverige har individuella konsumtionsnivåer som överstiger 500 gram av rött kött ochbearbetade köttprodukter per vecka, vilket är en maxrekommendation från Världscancerforskningsfonden.

  Mål

  Denna bland metodstudie undersöker attityden för att minska köttkonsumtionen hos unga vuxna allätare i Sverige, deras förväntade åsikter kring förändrade kostvanor samt deras motivation att minska sin köttkonsumtion

  Metoder

  I den aktuella studien ingår en metoddesign som innefattar både en kvantitativ undersökning och kvalitativa intervjuer för att samla in primära data.

  Resultat och slutsats

  Deltagarna från både den kvalitativa och den kvantitativa undersökningen är i stort sett överensstämmande och visar att försökspersonerna är oroliga för de hälsoproblem som är förknippade med hög köttkonsumtion och deras motivation för att minska köttkonsumtionen baserades på frågor kring hälsa och etik. Det var vanligt förekommande bland försökspersonerna att vara bunden till köttkonsumtion. 

  Tilldelningsdatum2021-feb.-23
  OriginalspråkEngelska
  HandledareElisabet Rothenberg (Handledare) & Karin Wendin (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Magisterprogram i Mat- och måltidsvetenskap

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Näringslära (30304)

  Nyckelord

  • negativa effekter av köttkonsumtion
  • minskning av köttkonsumtion
  • köttalternativ
  • förväntade åsikter
  • kostvanor och attityder
  • motivation att minska köttkonsumtion

  Citera det här

  '