Reflektion är till för att utvecklas - en studie om lärarreflektioner över lärar-föräldrasamtal

 • Susanne Berghult Jönsson
 • Therése Åkerberg

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Enligt skolans styrdokument bör samarbete mellan hem och skola eftersträvas och upprättas. Ett gott samarbete förutsätter lärarens vilja till professionell utveckling, som övervägande sker genom reflektion. Föreliggande studie syftar till att studera lärares reflektioner över genomförda lärar-föräldrasamtal och huruvida dessa möjliggör en utveckling för lärarens yrkesutövning. Studien genomförs som en kvalitativ undersökning grundad på intervjuer med åtta lärare, i vilken vi undersöker hur lärarna definierar begreppet reflektion, vad de reflekterar över, hur reflektion sker, samt på vilket sätt reflektion kan leda till en professionell utveckling. Undersökningen utgår från ett sociokulturellt perspektiv, i vilket det är genom interaktion med andra som människan utvecklas. Begreppet reflektion definieras av de intervjuade lärarna som synonymt med ”eftertanke” och ”att rannsaka sig själv”. Lärarna reflekterar över såväl sina förhållningssätt gentemot elevernas föräldrar och samtalsförutsättningar, som över faktorer som påverkar samarbete och samtal lärare och föräldrar emellan. Reflektion sker bland lärarna huvudsakligen kollektivt och tankemässigt, men även individuellt och skriftligt. Att reflektion är en förutsättning för professionell utveckling, framkommer i de intervjuade lärarnas resonemang om reflektionens syfte, mål och resultat. De intervjuade lärarna visar på en vilja att lära sig nya metoder för att åstadkomma en effektiv och välfungerande kommunikation lärare och föräldrar emellan.

  Tilldelningsdatum2005-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '