Regelbunden fysisk aktivitet i ett livslångt perspektiv
: En enkätundersökning om hur idrottslärare inspirerar elever i grundskolans senare år till fysisk aktivitet på fritiden

 • Ida Persson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  I dagens postmoderna samhälle har människor blivit mer och mer inaktiva. Eftersom fysisk aktivitet inte längre ingår som en naturlig del i vardagen, måste varje individ ta ansvar för sitt motionerande på egen hand. Syftet med denna uppsats är att öka kunskapen om betydelsen av att regelbundet vara fysiskt aktiv. Syftet är också att jämföra Skolverkets forskningsstudie, som behandlar betydelsen av skolämnet Idrott och hälsa, och arbetets egen undersökning. Resultaten beskrivs utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Resultatet bygger på enkäter som gjorts av idrottslärare i Skåne län. Enkätmaterialet har lett fram till tre olika vinklar: idrottslärares trivsel i yrket och fysiska aktivitet på fritiden, ämnet Idrott och hälsa samt fysisk aktivitet på fritiden. Genom undersökningen har det framkommit att ämnet Idrott och hälsa har en betydande roll för elevers fysiska aktivitet. Samtliga idrottslärare inspirerar sina elever till fysisk aktivitet på fritiden genom att bland annat samarbeta med lokala idrottsföreningar, låta eleverna prova på många olika aktiviteter samt skapa en meningsfullhet i utövandet av fysisk aktivitet. Idrottslärarna betonar också betydelsen av att regelbundet vara fysiskt aktiv i ett livslångt perspektiv och att den sociala faktorn spelar en väsentlig roll för elevernas utveckling.

  Tilldelningsdatum2006-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '