Reggio Emiliainspiration i förskolan

 • Gun Sundquist
 • Bodil Thestrup

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Denna studie handlar om hur det som kallas Reggio Emilia inom förskolan kan komma till uttryck i några svenska förskolor. I vår litteraturbakgrund har vi skrivit om själva bakgrunden till hur det startade i Italien vid tiden för andra världskrigets slut. Här tar vi upp vad som är viktigt i deras filosofi och hur det kom till Sverige i början av 1980-talet. Vi har gjort kvalitativa intervjuer på några förskolor för att få svar på vår problemprecisering som var följande:

  -Vilka innebörder ger pedagoger ett Reggio Emiliainspirerat arbetssätt?

  -Vilken betydelse kan ett s.k. Reggio Emiliainspirerat arbetssätt ha för utvecklingen av den pedagogiska verksamheten i en svensk förskola?

  När vi analyserade intervjumaterialet, fick vi fram följande teman, som fick rubrikerna: Studiedag och förskoletidning, Ett kompetent och socialt barn, Att få berätta sin berättelse, Miljön: tillåtande, inspirerande och utmanande, Hundra sätt att tala, Att rannsaka sig själv och se möjligheter, Avgränsade lekmiljöer, … lära sig å lyssna, Utmaningar, Titta här! Kommer du ihåg..., Att planera är att reflektera!

  Tilldelningsdatum2004-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '