Reinforcement Learning and Spider Maps
: A study of DQN applicability in spider map generation

  • Kiasar Mian
  • Lasse Poulsen

Examensarbete: Kandidatexamen

Tilldelningsdatum2023-juni
OriginalspråkEngelska
HandledareOla Johansson (Handledare), Montathar Faraon (Handledare), Kamilla Klonowska (Bedömande lärare) & Niklas Gador (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Datasystemutvecklingsprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Systemvetenskap, informationssystem och informatik (10202)

Citera det här

'