Rektorers tankar om resurser

 • Lotta Nyberg

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med studien är att få kunskap om hur rektorer definierar och värderar resurser. Genom kvalitativa intervjuer och ett rangordningsformulär har rektorers syn på olika former av resurser kartlagts kopplade till elevers studieresultat och lärandemiljö liksom resurser som eventuella hinder. Studiens resultat pekar på att resursbegreppet bestäms av vem, var och när det definieras. Då samtliga grundskolerektorer i en kommun rangordnar är det resurser av mer abstrakt/själslig karaktär som värderas högt oavsett kön. Högst värderas personalkompetens och den psykiska miljön, vilka båda, enligt Herzbergs tvåfaktorteori, är motivationsfaktorer som ökar arbetsprestation och tillfredsställelse och bör gynna eleverna. Att mycket resurser kan utgöra hinder för verksamheten framkommer i studien liksom att en resurssatsning bör innehålla en process av aktivitet och mening hos deltagarna för full verkningsgrad. Resurser skapar olika nyttor då de aktiveras eller kombineras. En rektor med konkret/passiv syn på resurser kanske kartlägger brister för att få mer pengar till verksamheten medan en rektor med aktiv/abstrakt syn startar processer och förändringsarbete. Oftast är det bristen på resurser som diskuteras. Enligt studien vore det mer konstruktivt att gå från att förbanna resurser som inte finns, genom att förvalta de resurser som finns till att förädla de passiva resurser som finns i omgivningen.

  Tilldelningsdatum2007-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '