Relationen mellan konsumenternas personlighet och varumärkets personlighet

 • Robert Le
 • Robin Wallvik

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Dagens olika marknader består vanligtvis av många konkurrenter där alla konkurrerar om samma kunder vilket kräver mer av företagen att sticka ut från mängden och göra sig mer konkurrenskraftiga. En djup relation med kunden är därför av en stor betydelse som bland annat kan uppnås genom varumärket.

  Ett varumärke har vissa personliga egenskaper som ger konsumenter en underlig- gande betydelse. Dessa egenskaper sätter sig som undermedvetna bilder hos konsu- menterna och speglar företagets verksamhet. Denna personlighet som skapas är en av de viktiga delarna i relationen mellan företaget och konsumenten. Men även kon- sumenter har olika personlighetsdimensioner som attraheras av specifika personligheter hos varumärket. Varumärkets särskiljande personlighet är därför en viktig nyckel till varumärkets framgång

  Tidigare studier har påvisat att det förekommer ett signifikant samband mellan varumärkets personlighet och varumärkets lojalitet Det finns ännu ingen studie som lyckats påvisa att det förekommer ett signifikant samband mellan konsumenternas personlighet och varumärkets personlighet inom banksektorn. Därför är syftet med denna uppsats att undersöka om det förekommer ett samband mellan en banks varumärke i relation till konsumenternas personlighet.

  Studien är uppbyggd av primärdatan som insamlats genom den kvalitativa metoden, enkätundersökningar. Den kvalitativa metoden är bäst lämpade för att kunna göra rättvisa jämförelser med tidigare studiers resultat. Datan insamlades genom ett samarbete med Sparbanken 1826 från deras kunder. Studiens resultat kan ge en indikation på hur väl banken har lyckats med att ge kunderna rätt uppfattning om deras varumärke. 

  Tilldelningsdatum2013-sep.-17
  OriginalspråkSvenska
  HandledareChrister Ekelund (Handledare) & Elin Smith (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

  Nyckelord

  • personlighetsdimensioner
  • varumärkets personlighet
  • bank
  • personlighet
  • varumärke

  Citera det här

  '