Relationsbyggande och prestatione
: en studie kring betydelsen av relationens kvalitet och elevers prestationer

 • Sandra Larsson

Examensarbete: Masterexamen

Abstract

Syftet med denna studie är att undersöka i vilken utsträckning lärarna upplever att kvaliteten på lärar- och elevrelationen påverkar elevernas akademiska prestationer samt hur mycket tid lärarna lägger på att bygga relationer, detta ur ett lärarperspektiv. Målet är även att problematisera den entydigt positiva bilden av den goda lärar- och elevrelationens påverkan på eleverna. Resultaten visar att lärarna upplever att relationen är av stor vikt för elevens akademiska prestationer. Det framkommer även att det finns en stor grupp elever som inte får möjlighet till att etablera band till lärarna. Lärar- och elevrelationen kan då ses som neutral. Studien föreslår även att det finns en annan sida av relationen – en manipulativ sida. Det innebär att en positiv relation kan användas för att manipulera eleverna och ändra deras beteenden.

Tilldelningsdatum2020-juni-16
OriginalspråkSvenska
HandledareAnders Eklöf (Handledare) & Anders Jönsson (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Masterprogram i utbildningsvetenskap

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Utbildningsvetenskap (503)

Nyckelord

 • lärar- och elevrelationer
 • relationer
 • relationsbyggande
 • sociala band
 • pastoral makt
 • transcendentalt våld
 • scheff

Citera det här

'