Relevans!
: En studie i icke-påträngande notifikationer

 • Jennie Segerqvist

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Under mitten av 1990-talet lanserades idén kring Calm Technology och Ubiquitous Computing. Tanken med ett samhälle där datorerna var integrerade i våra liv och informationsflödet var lika lugnt som en skogspromenad. I dag nästan 30 år senare ökar den psykiska ohälsan i samhället på ett icke tidigare skådat sätt och användarna blir konstant avbrutna i sina sysslor av notifikationer som pockar på deras uppmärksamhet vilket i sin tur kan orsaka uppmärksamhetsproblem och hyperaktivitet. Flera försök görs för att stoppa informationsflödet helt, delvis eller kommunicera det på nya innovativa sätt. Med hjälp av konceptdriven designforskning undersöker jag genom en explorativlitteraturgenomgång och kvalitativa intervjuer följande: Hur kan ett notifikationssystem designas för att minska informationsöverbelastning och stress framkallad av notifikationer? Slutsatsen i studien är att det inte är notifikationen i sig som skapar känslan av stress och informationsöverbelastning utan ovetskapen om vilken typ att notifikation användaren förväntas få. Genom grundläggande designval föreslår jag ett verktyg som sätter notifikationens relevans för användaren i centrum, en notifikationsmatris. Syftet med matrisen är att skapa en medvetenhet i designen av notifikationer i artefakter efter teorierna kring Calm Technology och Ubiquitous Computing.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareKerstin Ådahl (Handledare) & Mårten Pettersson (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Digital design

Kurser och ämnen

 • Informatik

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Systemvetenskap, informationssystem och informatik (10202)

Nyckelord

 • Calm Technology
 • notifikationer
 • stress
 • haptik
 • periferi
 • ubiquitous computing
 • informationsöverbelastning
 • sociala medier

Citera det här

'