Religion och förtroende till banker
: En kvantitativ studie om hur sambandet ser ut mellan religiösa faktorer och individens förtroende till banken.

 • Beatrice Andersson
 • Olla Tamimi

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Denna uppsats har i syfte att undersöka hur kulturella faktorer, främst i form av religiösa faktorer har ett samband till förtroendet till banker. Med hjälp av databasen World Value survey som är en enkätundersökning baserad på cirka 300 frågor skall det bidra med bevis och förklaring kring hur individens religiositet har ett samband till förtroendet. Studiens ändamål är att påvisa och introducera att religiösa faktorer har ett positivt samband i förhållande till förtroendet till banker. Därmed har databasen granskats för att vidare selektera 10 väsentliga frågor kring religion och förtroende samt fyra kontrollfrågor inom ekonomi. Följande fyra kontrollfrågor skall bidra med förklaring kring orsakssambanden samt ge en djupare inblick i de olika attributen.

Studien skall ge en utökad kunskap angående den relativt outforskade kopplingen mellan kultur och ekonomiska beteenden. Vidare verifiera resultatet att religion och förtroende har ett positivt samband till individens ekonomiska beteende i förhållande till banker. Detta beror främst på att individer med högre religiositet tenderar att ha ett högre förtroende till banker.

Avslutningsvis går det att dra slutsatsen att följande studie bidrar med både ny data men även nya argument kring hur religiösa faktorer har ett samband till individens förtroende till banker. Följande kan vidare utvecklas och diskutera i framtida forskning. 

Tilldelningsdatum2021-okt.-14
OriginalspråkSvenska
HandledareElias Bengtsson (Handledare) & Emil Numminen (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Ekonomprogrammet

Kurser och ämnen

 • Bank och finans

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Ekonomi och näringsliv (502)

Nyckelord

 • kultur
 • religion
 • förtroende
 • bank
 • ekonomi
 • individer

Citera det här

'