Religion som ett maktmedel i USA

 • Linda Edvardsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Religion som ett maktmedel är en aktuell företeelse i USA, där människor utnyttjas och vilseleds med manipulerande och religiösa guider som gärna visare dem deras väg till det religiösa livet och dess belöningar. Men vägen dit kostar, både människoliv och pengar. I den religiösa maktutövningen påverkas ett helt folkslag, amerikanarna, eftersom de lever i en värld där kapitalism, politik och det sociala blir till ett och influerar alla samhällskikt, till att till slut bli ett särdrag i USA. Syftet är att framställa detta med hjälp av frågeställningen;

  hur används religionen som ett maktmedel i USA?

  Det kommer att belysas; hur man använder sig av medel som rädsla, tradition, politik, meningssökande med mera för att rekrytera amerikanen till att bli religiös, för att skapa sig en egen förmögenhet eller sitt egna religiösa imperium. Med en tillräckligt god retorisk förmåga och en karismatisk utstrålning kan auktoritära personer i USA påverka och influera - personer, samhället och grupperingar - med hjälp av religionen, för egennyttiga ändamål. Detta är enkelt för kritikern att se, men tyvärr inte för den religiöse amerikanen som lever mitt i det.

  Vidare finner man att detta grundas i en inbyggd religiös mentalitet som härleds från gamla tider och att det amerikanska samhället är uppbyggt på detta, vilket sedan kan användas som ett maktmedel. Man kan konstatera att VI och DE fenomenet är en avsevärd och viktig komponent i detta maktspelet och är även amerikanens rädsla, mer eller mindre. Individen vill inte hamna utanför samhället som det socialiserats in i och är därför präglad av detta och kan därmed identifiera sig utefter det. Detta blir således ett tillstånd i vilket amerikanen finner sin trygghet, vilket oftast är en religiös sådan.

  Tilldelningsdatum2005-maj-01
  OriginalspråkSvenska

  Kurser och ämnen

  • Sociologi

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '