Religionsundervisning eller religiös undervisning?
: En undersökning av kristendomens plats i religionskunskapen utifrån läromedel

 • Anna Olsén

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  I den här uppsatsen kommer jag att undersöka vilken roll kristendomen innehar i religionskunskapen, jämfört med de andra världsreligionerna. Jag kommer att utgå från hermeneutiken för att tolka olika aspekter i tre olika läroböcker som används i religionskunskapsundervisning idag. Jag kommer först att titta på kristendomens inflytande över läroplanen från tidigt 1800-tal. Efter detta går jag igenom innehållet i de tre läroböckerna innan jag diskuterar resultaten. I en jämförelse där jag tittar på textomfång, urval av information konstaterar jag att  kristendomen framställs annorlunda jämfört med de andra religioner. Vissa uttryck liksom urval och komplexitet i framställningen antyder att kristendomen värderas högre än övriga världsreligioner i de utvalda läroböckerna.

  Tilldelningsdatum2010-juni-21
  OriginalspråkSvenska
  HandledareMats Bergenhorn (Handledare) & Zenita Johansson (Examinator)

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Nyckelord

  • religionskunskap
  • läromedel
  • läroböcker
  • kristendom
  • undervisning
  • religion

  Citera det här

  '