Rening av avloppsvatten från biltvättar med filter av torv och inblandad kolaska
: en utvärdering av effektivitet och avfallshantering ur ett miljöperspektiv

 • Sussie Söderlundh

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Filtermaterial av 75 % torv och 25 % kolaska har använts under 2 respektive 4 år för rening av avloppsvatten från två biltvättar. Jämförelse med Kristianstads kommuns riktvärden för avloppsvatten från fordonstvättar visar att filtren fungerat. För avfallsklassning krävs kunskap om innehåll av miljöfarliga ämnen i produkter som använts i tvätthallarna. I brist på kunskap om innehåll av ej analyserade miljöfarliga ämnen i filtren anses förbränning vara ett bra omhändertagande ur miljösynpunkt, då energi och aska återvinns.

  Tilldelningsdatum2010-maj-28
  OriginalspråkSvenska
  HandledareBritt-Marie Svensson (Handledare) & Johan Elmberg (Examinator)

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Biologi (106)

  Nyckelord

  • vattenrening
  • torv
  • aska
  • kolaska
  • biltvätt
  • tvättvatten
  • avloppsvatten
  • rening
  • biofilter
  • geofilter
  • avfallshantering
  • återvinning
  • förbränning

  Citera det här

  '