Reoression, Defense Mechanisms and the Unreliability of Stevens' Narration in the Remains of the Day

  • Lulu Guo

Examensarbete: Kandidatexamen

Tilldelningsdatum2018-juni-26
OriginalspråkEngelska
HandledareLena Ahlin (Handledare)

Kurser och ämnen

  • Engelska

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Språk och litteratur (602)

Citera det här

'