Residents’ perceptions of a place brand
: A case study on how different types of residents perceive Kristianstad’s new place brand

  • Emelie Farquharson
  • Emma Karajica

Examensarbete: Kandidatexamen

Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkEngelska
HandledareLisa Källström (Handledare), Oskar Christensson (Bedömande lärare) & Heléne Tjärnemo (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

Kurser och ämnen

  • Internationellt företagande och marknadsföring

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

Citera det här

'