Restaurangen som upplevelserum
: En studie om upplevelser

 • Pär-Martin Ohlsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  I dagens konsumtionssamhälle söker vi människor efter mer än bara att tillfredställa de grundläggande behoven, vi söker efter olika mervärden som kan tillgodose oss upplevelser. Uppsatsen belyser hur vi påverkas av våra restaurangbesök från ett upplevelseperspektiv, jag har i undersökningen använt mig av intervjusamtal för att få svar på vad som gör en restaurangupplevelse. Resultatet från informanterna kom att handla om samspelet mellan personalen, andra gäster och miljön restaurangen. I uppsatsen förklarar jag sammanfattningsvis utifrån olika teoretiska dimensioner tillsammans med diskussionen av informanternas resultat hur samspelet mellan personal, andra gäster och fysiska miljön tillsammans skapar en upplevelse och hur en restaurangupplevelse tillblir.

  Tilldelningsdatum2009-nov-02
  OriginalspråkSvenska
  HandledareAnna Burstedt (Handledare)

  Kurser och ämnen

  • Övrigt

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nyckelord

  • restaurang
  • upplevelse
  • upplevelserummet
  • interaktion
  • kund
  • personal
  • sanningens ögonblick

  Citera det här

  '