Restaurering av våtmarker; Inventering av vadare och andfåglar vid Norra Lingenäset

 • Mathias Rydén Persson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Tilldelningsdatum2013-nov.-19
  OriginalspråkSvenska
  HandledareGunnar Gunnarsson (Handledare) & Magnus Thelaus (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Landskapsvetarprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Miljövetenskap (10502)
  • Ekologi (10611)
  • Zoologi (10608)

  Nyckelord

  • strandängar
  • vadarfåglar
  • inventering
  • landskapsvetenskap
  • evertebrater

  Citera det här

  '