Revision utifrån ett tjänsteperspektiv
: En kvalitativ studie baserad på revisionsklienters förväntningar

 • Hilma Sjöberg
 • Emilia Svensson

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Syftet med studien är att undersöka vilka förväntningar som revisionsklienter har på revisionstjänsten. Ämnet är aktuellt eftersom tidigare forskning menar att det är ett komplext ämne som fortfarande är en central del i revisorns arbete. Tidigare forskning har undersökt förväntningar som revisionsklienter har på revisionen i en betydande omfattning. Dock har tidigare forskning inte använt tjänsteperspektivet som en teoretisk utgångspunkt där relationen mellan revisionsklient och revisor är en väsentlig del. En egen figur utformades utifrån tjänsteperspektivet och revisionsförväntningsgapet för att få en tydligare förståelse om vilka förväntningar som revisionsklienter har på revisionstjänsten. En kvalitativ forskningsmetod har använts med hjälp av sju semistrukturerade intervjuer med sju olika revisionsklienter. Resultaten tyder på att revisionsklienters förväntningar, klientnöjdhet och klientlojalitet har ett nära samband. Studiens resultat tyder på att en revisionsklient kan byta revisor till följd av många olika anledningar, vilket medför att en nära relation mellan revisionsklient och revisor är betydelsefullt för att revisorn ska kunna uppfylla revisionsklientens förväntningar. Slutligen visar resultatet att det föreligger olika förväntningsgap mellan revisionsklienter och revisorer. Den egengjorda modellen har bidragit till ny kunskap om vilka förväntningar som revisionsklienter har på revisionstjänsten. Resultaten av studien har bidragit till användbara insikter som revisorn kan använda i sin yrkesroll.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareHeléne Tjärnemo (Handledare), Maria Bengtsson (Bedömande lärare) & Maria Bengtsson (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Ekonomprogrammet

Kurser och ämnen

 • Redovisning och revision

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Företagsekonomi (50202)

Nyckelord

 • Förväntningar
 • förväntningsgap
 • revisionstjänst
 • revisionsklient
 • tjänsteperspektiv
 • medelstora företag

Citera det här

'