Revisionens påverkan på miljöredovisningen – skänker revisionen trovärdighet och legitimitet

 • Linn Kennerwall
 • Jessica Sterner

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med denna uppsats är att undersöka om miljöredovisningen blir mer trovärdig om den blivit granskad av en revisor och om denna ökade trovärdighet skänker legitimitet till organisationen.

  Undersökning grundar sig på en jämförande fallstudie om två företag. Undersökningspersonerna består huvudsakligen av intressenter eftersom det är intressenternas synvinkel vi studerar. Data har vi införskaffat genom telefonintervjuer.

  Vi har efter den empiriska undersökningen kommit fram till följande: Företaget kan erhålla legitimitet tack vare en trovärdig miljöredovisning men denna trovärdighet skapas inte genom en revision.

  Det inte är på grund av brist på förtroende för revisorn eller denna yrkesverksamhet som miljöredovisningen inte blir mer trovärdig tack vare en revision. Det beror i stället på att miljöredovisningen saknar lagar och regler för både upprättande och granskning. En revision verkar bäst då det finns klara direktiv på innehållet på det som skall granskas och hur granskningen skall utföras. Vi kan även konstatera att revisionen på miljöredovisningen har konkurrenter, certifieringen är en sådan konkurrent. Investeringsvilja, tillstånd via tillsynsutövning, efterfrågan på produkter, betalningsvilja och val av leverantör är exempel på de resursflöden som ökar i vår undersökning. I och med detta ökade resursflöde kan vi konstatera att företaget erhåller legitimitet då en trovärdig miljöredovisning uppvisas.

  Tilldelningsdatum2008-nov-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Juridik (505)

  Citera det här

  '