Revisionskronor - vad avgör revisionsarvodet?

 • Eva-Lena Sjöstedt
 • Elena Svensson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Behovet av en granskare har sin grund i agentkonflikten. Revisors roll är att bedöma huruvida företagets finansiella rapportering ger en rättvisande bild. Revisionsprocessen och yrkesetiska regler kräver en professionell analys av företagets risker vid fastställande av revisionsarvodets storlek. Dessutom ställer revisionsmarknadens struktur egna krav på priset på revision. Antalet de största revisionsbyråer har reducerats till fyra, vilket bidragit till att marknads koncentration har ökat. Forskningen försöker förklara mellan stora och små byråer. Resultaten av studier från olika länder är dock inte entydiga. Den svenska revisionsmarknaden har inte varit föremål för någon grundlig undersökning. Syften med denna uppsats är att förklara faktorer som påverkar revisionsarvodets storlek. Vi har antagit den positivistiska vetenskapliga utgångspunkten och den deduktiva forskningsansatsen. Vår undersökning omfattade 183 företag som var registrerade på Stockholmsbörsens A- och O-listor år 2003.

  Med hjälp av teorin har vi identifierat faktorer som har visat sig vara signifikanta variabler som förklarar revisionsarvode. Dessa faktorer är företagets omsättning, skuldsättning, antalet länder där företaget bedriver sin verksamhet, styrelsearvode, tre största ägarnas röstandel och konsulttjänster. Sambandet mellan revisionsbyråns storlek och revisionsarvode har inte visat sig vara signifikant i vår modell. Däremot har vi upptäckt att varumärkes effekt på revisionsarvode varierar från en bransch till en annan. Vi har även noterat att de största revisionsbyråerna tenderar att revidera större företag samt erhålla högre revisionsarvodena.

  Tilldelningsdatum2005-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Juridik (505)

  Citera det här

  '