Revisionsmedarbetarens moraliska orientering
: En kvantitativ studie om faktorer som påverkar revisionsmedarbetarens moral

 • Kristina Lindstedt
 • Jennifer Strandberg

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Revisionsmedarbetares moralorientering är ett aktuellt ämne för den moderna revisionsprofessionen. Detta uttalande baserar sig på att revisionsarbetets natur samt att den ökade intensiteten på revisionsmarknaden ibland tvingar revisionsmedarbetaren att avgöra mellan vad som är rätt för professionen och vad som är rätt för byrån och klienten. Revisionsmedarbetarens moralorientering har i tidigare studier indikerats påverka hur revisionsmedarbetare reagerar på tveksamt beteende hos klienten. Syftet med denna studie är att förklara revisionsmedarbetares moral genom faktorer som påverkar moralens utveckling.

  Studien har en kvantitativ ansats och undersöker hypoteser formulerade kring revisionsmedarbetares moralorientering genom en enkätundersökning vilken skickades till revisionsmedarbetare på olika svenska revisionsbyråer. Mätningen av moralorientering baseras på Forsyths (1980) Ehtics Positioning Questionnaire, vilken mäter moralorientering i dimensionerna idealism och relativism. Faktorerna som undersökts i denna studie utgörs av genus, utbildningsnivå, ålder, yrkeserfarenhet, storleken på den byrå där revisionsmedarbetaren är verksam och slutligen den organisationsnivå som medarbetaren har inom byrån.

  Resultatet av denna studie indikerar att yrkeserfarenhet från revisionsbyrå har en signifikant korrelation med moraliska relativismnivåer hos revisionsmedarbetare. Vidare fann studien indikationer om att medarbetare vilka är partners och delägare uppvisar lägre nivåer av idealism än vad övriga revisionsmedarbetare gör. Slutligen fann studien även svaga indikationer för att revisionsmedarbetare vilka har en femårig eller längre universitetsutbildning också uppvisar lägre nivåer av idealism. Studiens resultat kunde dock enbart förklara en mycket liten del av variationen i moral, varför detta område är i behov av mer forskning.

  Tilldelningsdatum2017-juli-03
  OriginalspråkSvenska
  HandledareSven-Olof Collin (Handledare) & Nellie Gertsson (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Ekonomi och näringsliv (502)

  Nyckelord

  • moralorientering
  • epq
  • revisionsmedarbetare
  • revisor
  • idealism
  • relativism

  Citera det här

  '