Revisionsplikt i små bolag
: En historisk nätverksanalys av den svenska utvecklingen

 • Nellie Stenfeldt Karlsson
 • Ermin Djulic

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Revisionsplikten har under en lång tid varit en populär diskussion i branschen. Ännu en gång har diskussionen tagit fart igen. Det beror på att regeringen släppte ett direktiv, i december 2021, angående att utreda ett eventuellt återinförande av revisionsplikten för små bolag. Diskussionen som har funnits genom åren har ständigt förändrats samt att aktörerna ständigt verkar ändra åsikter. Syftet med denna studie är därför att analysera den svenska utvecklingen av revisionsplikten med hjälp av en nätverksanalys. Samt att ta reda på hur olika aktörer ställer sig till att den svenska lagstiftningen när den förändras och hur lagstiftningen har förändrat sig över tid. I studien används en kvalitativ forskningsmetod, dokumentanalys. Resultatet i studien visar att det är ett komplext nätverk som driver debatten om vi ska ha revision eller inte i Sverige. Studien bidrar till tre bidrag. Det första bidraget erbjuder nya insikter i hur aktörer har ställt sig till frågan om revisionsplikt i Sverige. Det andra bidraget erbjuder insikter i hur interaktionen mellan olika aktörer har förändrats över tid. Det sista bidraget handlar om den föränderliga lagstiftningen.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareCaroline Pontoppidan (Handledare), Maria Bengtsson (Bedömande lärare) & Heléne Tjärnemo (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Ekonomprogrammet

Kurser och ämnen

 • Redovisning och revision

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Företagsekonomi (50202)

Nyckelord

 • revisionsplikt
 • små bolag
 • svensk utveckling
 • historisk nätverksanalys
 • institutionell teori

Citera det här

'