Revisionspliktens påverkan
: hur förklarar små företags organisatoriska faktorer överensstämmelsen mellan förväntningar på och utfall av revisionspliktens avskaffande?

 • Johan Edlund
 • Robin Eriksson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  I Sverige tillsatte regeringen den 7 september 2006 en utredning för att se över regelförenklingar för små svenska aktiebolag. Utredningen visade att en stor del av små företags kostnader kunde härledas till revisionen. Lagen om frivillig revision infördes den 1 november 2010. Där målet var att göra det enklare, billigare och mer lönsamt att driva företag. Lagen har nu varit gällande för företagen i två år och därmed blir det relevant att göra en studie om hur små svenska aktiebolag påverkats av förändringen.

  Syftet med uppsatsen är att förklara hur avskaffandet av revisionsplikten påverkat små svenska aktiebolag, detta kommer att göras genom att jämföra hur förväntningarna på avskaffandet överensstämmer med utfallen och förklara hur olika organisatoriska faktorer påverkat utfallen.

  Vi har valt att använda oss av en kvantitativ metod eftersom vi vill utföra en bred undersökning för att göra jämförelser och dra generella slutsatser. Jämförelserna är mellan de förväntningar som fanns innan avregleringen av revisionsplikten och det faktiska utfallen. Studien har genomförts med en webbenkätstudie med 68 respondenter som kompletterats med en dokumentstudie.

  Med undersökningen har vi funnit slutsatsen att de organisatoriska faktorerna inte påverkat företagens uppfattningar om de förväntningarna som fanns på revisionspliktens avskaffande. Vidare har vi kunnat påvisa att revision inte upplevs vara av värde för små svenska aktiebolag. 

  Tilldelningsdatum2013-juli-05
  OriginalspråkSvenska
  HandledarePernilla Broberg (Handledare) & Timurs Umans (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

  Nyckelord

  • revisionsplikt
  • förväntningar
  • utfall
  • matchning
  • organisatoriska faktorer
  • små svenska aktiebolag

  Citera det här

  '