Revisor eller inte? – redovisningsekonomens karriärval

 • Marcus Larsson
 • Hanna Olsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med den här undersökningen var att förklara vad som styr redovisningsekonomer i deras val av karriär. Redovisningsekonomer kan välja ett flertal olika karriärer efter examen. För de personer som har läst ekonomi med inriktning mot revision, redovisning och controller kan valet vara att arbeta som revisor. Forskning inom området karriärval visar att det är olika faktorer som påverkar individen. Dessa faktorer kan vara ålder, kön, familjeliv, social klass och sociala kontakter. Vi kan konstatera att det program personen har läst på gymnasiet har betydelse för om personen blir revisor, vidare har vi funnit att även den skola personen har studerat vid och föräldrarnas påverkan är betydelsefulla vid karriärvalet. Däremot har vi inte kunnat fastställa att extraarbete vid sidan av studierna, partners yrke, om personen har flyttat för att studera på högskola/universitet, föräldrarnas eventuella akademiska utbildning, etnisk bakgrund och arbetsmarknad har någon inverkan på valet av karriär.

  Vi har med en deduktiv ansats använt oss av fragment av existerande teorier och skapat hypoteser utifrån dessa. Studien har genomförts med en kombination av dokumentstudie och telefonsurvey där vi har intervjuat personer som har studerat vid Högskolan Kristianstad och Växjö Universitet. Vi har genomfört en totalundersökning av de studenter som har skrivit sin kandidatuppsats inom området revision, redovisning och controller under åren 2000/2001 och 2004/2005 på dessa skolor.

  Tilldelningsdatum2008-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Juridik (505)

  Citera det här

  '