Revisorers uppfattningar om ett strukturellt arbetssätt

 • Hanna Elledil
 • Emelie Nilsson

  Examensarbete: Magisterexamen

  Abstract

  Syfte: Studiens syfte är att beskriva och analysera erfarna revisorers uppfattning om ett

  strukturellt arbetssätt i form av checklistor för både erfarna och mindre erfarna revisorer.

  Empirisk metod: Studien bygger på en kvantitativ metod i form av en enkätstudie utskickad

  till alla Sveriges auktoriserade revisorer. Svarsfrekvens var 4,8 procent. Svaren analyserades

  genom Pearson korrelationsmatris, multipel linjär regression och t-test.

  Resultat: Resultatet visar en generell positivitet till checklistanvändande, dock är revisorers

  uppfattning att de är mer positiva till att de mindre erfarna revisorerna använder sig av

  checklistor.

  Teoretiskt perspektiv: Applicerar teori om professioner, struktur och omdöme på revisorer

  med olika erfarenhet.

  Tilldelningsdatum2014-okt.-09
  OriginalspråkSvenska
  HandledarePernilla Broberg (Handledare) & Peter Öhman (Examinator)

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

  Nyckelord

  • checklistor
  • struktur
  • omdöme
  • revisorns arbetssätt
  • revisorns erfarenhet

  Citera det här

  '