Revisorns beroende av ett orubbat oberoende

 • Åsa Karlsson
 • Camilla Björck

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Det här arbetet handlar om hur fyra utvalda revisorer från olika revisionsbyråer, bedömer disciplinärenden från Revisorsnämnden, som behandlar revisorns oberoende i yrkesrollen. I intervjuunderlaget för bedömningarna ges utrymme att, på en skala från ett till sju, värdera graden av förseelse i valda ärenden. Vidare har varje utvald revisor även kunnat kommentera sin bedömning. I arbetets teoriavsnitt redogör vi för agentteorin som ligger till grund för vår analys och vi presenterar lagar som Aktiebolagslagen, Revisorslagen samt normer utgivna av FAR (Föreningen för revisionsbyrå branschen). Det vi har kunnat se i vår analys är att värderingen av revisorernas oberoende varierar markant. Kommentarer angående förseelser kan stämma överens men när det gäller själva värderingen av revisorns oberoende så finns stora avvikelser i resultatet av markeringarna.

  Tilldelningsdatum2005-juni-01
  OriginalspråkSvenska

  Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

  Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

  Citera det här

  '