Revisorns roll i familjeföretaget
: företagarnas perspektiv

 • Johan Edlund
 • Robin Eriksson

  Examensarbete: Magisterexamen

  Abstract

  Syftet med denna studie förklarar sambandet mellan bolagsstyrning och revisorns mervärdesroll i svenska familjeföretag med storleksdefinitionerna mikro, små och medelstora företag (SMF) och hur företagens strategi påverkar detta samband. Studien baseras på en enkätundersökning som skickades ut till 3000 svenska SMF, varav 280 familjeföretags fullständiga svar kunde användas. Resultatet visade att revisorn i familjeföretaget inte hade en särskild roll eller gav ett mervärde och att strategin inte påverkade resultatet. Däremot fanns det samband mellan uppfattningar om revisorns roll samt mervärde beroende på vilken typ av bolagsuppsättning som familjeföretaget hade. Sambanden vi fann styrker agentteorin och dess agentproblematik samt informationsasymmetrin mellan aktieägare och styrelse.

  Tilldelningsdatum2014-sep.-22
  OriginalspråkSvenska
  HandledarePernilla Broberg (Handledare) & Peter Öhman (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

  Kurser och ämnen

  • Övrigt

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

  Nyckelord

  • familjeföretag
  • revisorns roll
  • revisorns mervärde
  • bolagsstyrning
  • strategi
  • smf

  Citera det här

  '