Revisorns uppfattningar om struktur och dess påverkan på effektivitet och revisionskvalité

 • Ahmad Ismail Taleb
 • Tobias Nilsson

  Examensarbete: Magisterexamen

  Abstract

  Syfte: Syftet med studien är att förklara hur olika demografiska faktorer påverkar revisorns uppfattningar kring struktur och dess inverkan på revisionskvalité samt effektivitet inom revisionsprocessen. Metod: Studien tar en deduktiv ansats och baseras på en kvantitativ enkätundersökning. Hypoteser utformas utifrån tidigare studerad litteratur och analyseras samt accepteras eller förkastas. Empiri har samlats in i form av en enkätundersökning som skickats ut till alla auktoriserade revisorer med en registrerad mailadress på Revisorsnämndens hemsida. Resultat: Studien visar att revisorer som arbetar teambaserat vid utförandet av en revision uppfattar att ett strukturerat arbetssätt leder till högre effektivitet samt högre revisionskvalité inom revisionsprocessen. Originalitet/värde: Det som gör studien unik är att studiens fokuseringsområde ligger på struktur och hur revisorer uppfattar att struktur leder till effektivitet och revisionskvalité. Studien framför även en ny aspekt inom revisionsforskningen, vilket är teambaserat arbete. Ett outforskat arbetssätt som många revisionsbyråer applicerar för att öka effektiviteten och höja revisionskvalitén.

  Tilldelningsdatum2015-aug.-06
  OriginalspråkSvenska
  HandledarePernilla Broberg (Handledare) & Timur Umans (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

  Nyckelord

  • struktur
  • revisionskvalité
  • teamarbete
  • effektivitet
  • erfarenhet
  • revision

  Citera det här

  '