Revisorns upplevelse av hot mot oberoende
: skillnader mellan byråstorlek

 • Nadin Saed
 • Yara Abed El Rehman

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Revisorns oberoende har diskuterats och ifrågasatts flitigt under många år då det är väldigt viktigt att revisorn behåller sitt oberoende främst vid utförandet av konsulttjänster. Enligt många forskare tenderar en revisor att riskera sitt oberoende mer på mindre revisionsbyråer då mindre revisionsbyråer är mer beroende av sina klienter. Dessutom kan revisorer på små revisionsbyråer enklare än stora revisionsbyråer utveckla en vänskapsrelation med klienterna på grund av byråns storlek vilket påverkar revisorns oberoende negativt.

  Syftet med studien är att bidra till förståelse kring hur revisorer på små, medelstora och stora revisionsbyråer upplever hot mot oberoendet samt undersöka om det finns skillnader i de olika byråstorlekarna. Studien baseras på kvalitativ forskning och för att kunna tolka revisorns uppfattningar har sex intervjuer genomförts med revisorer som arbetar på små, medelstora samt stora revisionsbyråer.

  De huvudsakliga slutsatserna som studien kom fram till är att storleken inte är betydande för upplevelse av hot mot oberoendet. Revisorerna på de olika byråerna av olika storlek upplevde liknande hot. Resultatet av undersökningen tyder däremot på att andra faktorer som erfarenhet, ålder och storlek på staden där revisionsbyrån är verksam, kan påverka revisorernas upplevelse av oberoende.

  Tilldelningsdatum2019-juli-11
  OriginalspråkSvenska
  HandledareElin Smith (Handledare), Nils Gunnar Rudenstam (Handledare) & Heléne Tjärnemo (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

  Nyckelord

  • revisor
  • byråstorlek
  • hot mot oberoende
  • analysmodellen
  • förtroende

  Citera det här

  '