Rim och ramsor, sång och rollspel - verktyg i språkundervisning i engelska

 • Landen Isabella

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  I undersökningen ställs frågan - kan rim, ramsor, sånger och rollekar underlätta inlärningen av engelska?

  Barn kan lära sig använda dessa hjälpmedel i tidiga år. Vilken betydelse kan de ha som övningsinslag för undervisningen i engelska i skrift och tal? Flera forskare menar att utvecklingen av talet stimuleras. Barnen får större förmåga att uttala svåra ljud om de används i ett rytmiskt och melodiskt sammanhang. Träningen blir lustfylld, ordförråd och satsbyggnad utvecklas. In- lärning kan ske på ett varierande sätt.

  Lekens betydelse behandlas i nästan all pedagogisk teori. Genom leken utvecklas barns uppfattning och förståelse av omvärlden. Leken inspireras från olika håll, från fantasin och från verkligheten. Barn hämtar information från vuxenvärlden men omvandlar den kreativt. I rollekar lär sig barnen att argumentera och samtidigt ta hänsyn till andra.

  Undersökningen gäller min egen undervisning i en nyzeeländsk och i en svensk skola. Den grundar sig på fem veckors praktik i dessa klasser då intervjuer och diagnostiska prov genomfördes. Övningarna avsåg att undersöka elevernas stavning och ordförråd och skattningar gjordes för att komma underfund med elevernas standard. Iakttagelser gjordes då eleverna framförde rollspel.

  I det empiriska avsnittet i uppsatsen beskrivs dessa. En jämförelse före och efter övningarna bekräftar att de hade en god inverkan på inlärningen av engelska språket i tal och skrift.

  Undersökningsmetoden utgick från observationer av eleverna i klasserna, fortsatte med muntlig högläsning och diktamen av texter, träning med rim och ramsor, sång och rollspel och avslutades med diagnostiska tester.

  En undersökning av detta slag är beroende av flera aspekter. Formen att arbeta med en liten utvald grupp kan göras mer objektivt av någon som kommer utifrån än den som dagligen vistas tillsammans med barnen. Å andra sidan är det en fördel att känna barnen väl för att analysera och jämföra de resultat en undersökning får. Att ge eleverna längre tid på sig att visa vad de kan, än vad denna uppsats kan utröna, är en annan viktig aspekt. Bland annat dessa synpunkter kan vara till god hjälp för pedagoger som vill lära sina elever engelskt ordförråd med rim och ramsor, sång och rollspel.

  Tilldelningsdatum2005-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '