Risk i fastighetsbolag
: - en kvantitativ studie av kommunala och privata fastighetsbolag

 • Johanna Hagberg
 • Jonas Magnusson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Jämfört med andra branscher har fastighetsmarknaden låg avkastning på totala tillgångar, de utnyttjar istället en hävstångsstrategi för att skapa mer effektiv utväxling på eget kapital. Det finns många riskvariabler kopplat till fastighetsbranschen och flera sätt att differentiera sig från den osystematiska risken. De kommunala fastighetsbolagen har en finansieringskälla Kommuninvest, som enbart vänder sig till allmännyttiga bolag och inte privata aktörer.

  Syftet med uppsatsen är att historiskt analysera hur risk och avkastning genererats av kommunala och privata fastighetsbolag. Metoden är kvantitativ, kombinerat med en deduktiv metod och som har en förklarande ansats.

  Utifrån teori har vi formulerat tre hypoteser för att undersöka om vi kan finna indikatorer på hur kommunala och privata fastighetsbolag skiljer sig till från varandra. För att genomföra undersökningen har uppsatsen utgått från en kvantitativ metod och statistiska test har gjorts för att kunna analysera utfallen.

  Resultaten indikerar på att det finns en signifikant skillnad mellan kommunala och privata fastighetsbolag i två av hypoteserna. Hur undersökningen är genomförd beskrivs i den empiriska metoden. Från de resultat som blivit har det fastställts att det finns mer att undersöka och nya förslag på fortsatt forskning har utformats.

  Tilldelningsdatum2013-aug.-28
  OriginalspråkSvenska
  HandledareBengt Igelström (Handledare) & Elin Smith (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

  Nyckelord

  • fastighetsmarknaden
  • finans
  • return on invested capital
  • risk
  • sharpe-ratio

  Citera det här

  '