Riskanalys för vattenskyddsområdet i Degeberga

 • Jessica Lerstorp

  Examensarbete: Högskoleexamen

  Abstract

  Vattenskyddsområdet för Degebergas kommunala vattentäkt inrättades 1979 och skall innan 2022 uppdateras enligt ny lagstiftning och miljökvalitetsmål som en del av Kristianstad kommuns miljöarbete. Denna rapport har tagit del av befintligt tekniskt underlag från C4 Teknik, Kristianstad kommun, med förslag på utformning av nytt utökat vattenskyddsområde för att därigenom inventera och analysera de riskobjekt som kan utgöra potentiella föroreningskällor för vattentäkten.För att kunna göra en riskanalys för det förslagna vattenskyddsområdet så har miljö- och hälsoskyddskontoret och grundvattenplaneraren på kommunen tillhandahållit information om riskobjekt och deras placering i området. Resultatet av arbetet består av en bedömning av vattentäktens sårbarhet samt föroreningspotentialen hos de specifika riskobjekten i området.

  Vattentäkten är en del av ett betydande grundvattenmagasin som ligger i isälvsavlagringarna i Degebergas södra samhälle. Isälvsavlagringarna har hög genomsläpplighet och är känsliga för föroreningar men har samtidigt hög omsättning. Det gör att vattentäkten är mindre känslig för vattenlösliga ämnen och desto mer känslig för hydrofoba ämnen.Degeberga har en grundvattentäkt med goda tillgångar och mycket bra kvalitet. Det finns ingen reservvattentäkt idag som kan ersätta den så skyddsvärdet är väldigt högt.Syftet med det här arbetet är att ge Kristianstads kommun material som kan stärka behovet av nya restriktioner och utbredning av det kommande uppdaterade vattenskyddsområdet.

  Tilldelningsdatum2017-mars-08
  OriginalspråkSvenska
  HandledareLinda Randsalu (Handledare), Stefan Trobro (Handledare) & Lennart Mårtensson (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • VA- och kretsloppsteknikerprogrammet

  Högskolepoäng

  • 7,5 hp

  Nationell ämneskategori

  • Miljövetenskap (10502)
  • Geologi (10504)
  • Oceanografi, hydrologi och vattenresurser (10509)

  Nyckelord

  • vattenskyddsområde
  • grundvatten
  • sårbarhet
  • riskanalys
  • riskinventering
  • riskbedömning
  • degeberga

  Citera det här

  '