Riskfaktorer associerade till Early childhood caries
: Litteraturstudie

  • Laila Bouchejra
  • Remonda Hamoudi

Examensarbete: Yrkesexamen, grundnivå

Abstract

Bakgrund: Early childhood caries (ECC) är en term som beskriver förekomst av en eller flera skadade, saknade eller lagade tänder i det primära bettet hos barn upp till 6 år. Det är en av de vanligaste typerna av kariessjukdom som globalt drabbar mer än 530 miljoner barn. Sjukdomen karaktäriseras av sin snabba utveckling. Primära tänderna har även större pulparum vilket gör att kariesskadan lättare kan orsaka pulpit. Syftet: Syftet med litteraturstudien var att undersöka olika riskfaktorer associerade till Early childhood caries. Metod: Denna litteraturstudie baseras på 18 vetenskapliga studier som har sökts i databasen PubMed och som var publicerade mellan åren 2016–2021 samt skrivna på engelska. Resultat: Resultatet visade signifikanta associationer mellan ECC och barn som dagligen konsumerade sockerhaltiga drycker/mat, amning på natten, flaskmatning. Signifikanta associationer mellan ECC och barn med dålig munhygien, barn som inte borstade tänderna regelbundet eller fick hjälp av föräldrar vid tandborstning. Sociodemografiska faktorer visades vara signifikant associerat med ECC, där föräldrars utbildningsnivå och inkomst var associerat med karies hos barn. Ytterligare signifikanta associationer mellan ECC var barn med föräldrar som röker och barn med hög kortisolnivå. Slutsats: Kostvanor, dålig munhygien, sociodemografiska faktorer, föräldrars rökstatus och hög kortisolnivå är associerat med ECC i primära bettet.
Tilldelningsdatum2021-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareSladjana Critén (Handledare) & Stefan Renvert (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Tandhygienistprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Odontologi (30216)

Nyckelord

  • Barn
  • ECC
  • riskfaktorer
  • tidig barndoms karies

Citera det här

'